Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2011

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 Ταχ. Δ/νση: Ιωάν. Ιακ. Μάγερ 20              
 Ταχ. Κώδικας: 30200 - Μεσολόγγι 
 Πληροφορίες:  Αντωνόπουλος Βασίλ. 
 Αριθ. Τηλεφ.: 26313 – 60920    Ι. Π. Μεσολογγίου      26-01-2011
 Αριθ. fax:   26310 – 55119    Αριθμ. Πρωτ:  08
  
  
   ΠΡΟΣ :
   Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου


Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 31 – 01 – 2011 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 17.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων πρώην Νομαρχιακής Αυτοδ/σης Αιτωλ/νίας, Κύπρου 1, Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :

1. Μνημόνιο συνεργασίας Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ.-Δήμαρχος).
2. Ορισμός εκπροσώπου για τις Γεν. Συνέλευσεις της ΑΝ. ΑΙΤ. Α.Ε. ΟΤΑ (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
3. Ορισμός εκπροσώπων στη Διαχειριστική αρχή του ΚΠΕ Μεσολογγίου  (εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).
4. Μεταφορά προσωπικού για την άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
5. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού διάρκειας δύο μηνών (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
6. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού διάρκειας οκτώ μηνών (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
7. Αλλαγή ωραρίου εργασίας στην υπηρεσία καθαριότητας και καθιέρωση διακεκομμένου ωραρίου τις ημέρες λειτουργίας των λαϊκών αγορών και την απασχόληση των εργαζομένων κατ’αξαίρεση για εορτές κλπ.  (εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).
8. Αντικατάσταση μέλους σχολικής επιτροπής (εισηγητής κ.Καβάγιας Αρ.- Δημ. Σύμβουλος).
9. Έγκριση απολογισμών σχολικών επιτροπών έτους 2009 (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
10. Ορισμός εκκαθαριστών από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με λύση της Δημ. Επιχ. Αλυκών Τουρλίδας (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
11. Διαγραφή χρεωστών από Χ.Κ. (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
12. Γενικές απογραφές κτιρίων, πληθυσμού, κατοικιών 2011 – Καθορισμός αυτοτελών οικισμών Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου Π.Δ. 168/2008 (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. - Αντιδήμαρχος).
13. Αίτηση των Αθανασοπούλου Αθαν. & Χριστ. για απαλλαγή προσαυξήσεων από σχέδιο πόλεως  (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
14. Ορισμός επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
15. Έγκριση απασχόλησης ατόμων από σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
16. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για γνωμοδοτήσεις για έγκριση περιβαλλοντικών όρων διαφόρων δραστηριοτήτων (εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).
17. Έγκριση μελέτης αναθεώρησης παλαιού σχεδίου πόλεως Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. - Αντιδήμαρχος).
18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου ‘‘Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Κατοχής’’ (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος).
19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Αποπεράτωση Δημ. πάρκου ΚΑΛΑ ΚΑΘΟΥΜΕΝΑ’’ (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. - Αντιδήμαρχος).
20. Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου ‘‘Οδοποιία προς ΧΥΤΑ(Κατασκευή οδού πρόσβασης στο ΧΥΤΑ 4ης  Γεωγρ. ενότητας Ν. Αιτωλ/νίας)’’ (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. - Αντιδήμαρχος).
21. Έγκριση παράτασης προθεσμίας και 2ου ΑΠΕ του έργου ‘‘Εργασίες αναβάθμισης σχολικών υποδομών του Δήμου Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. - Αντιδήμαρχος).
22. Καθορισμός ανωτάτου ορίου χρήσης κινητής τηλεφωνίας από αιρετούς κλπ. του Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
23. Αποδοχή και κατανομή ποσού σε σχολικές επιτροπές για σχολικούς τροχονόμους  (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
24. Έγκριση προμήθειας βιβλίων  (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
25. Έγκριση εκδηλώσεων και διάθεση πίστωσης των Εθνικο-θρησκευτικών πανηγυριών Αγ. Συμεών και Αγ-Αγάθης και εκδηλώσεων νήσου Ντολμά (Φεβρουάριος 2011) (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
26. Εξέταση αιτήσεων κ.κ. Μούρκα Διον. και Βλαχογιάννη Σπυρ. (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
27. Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά κλπ. έτους 2011 (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
28. Επιχορήγηση Νομικών Προσώπων του Δήμου  (εισηγητής κ.Νούλας Παν. -Αντιδήμαρχος).
29. Εγκρίσεις δαπανών  (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
30. Αποζημιώσεις επικειμένων  κλπ. (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .
Ο Πρόεδρος
Γιάννης Δ. Σπανός

Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΕΣΒΔΕΝ

Ιωάννινα: 26-1-2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

΄΄ ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ
 Η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΟΕΣΒΔΕΝ ΄΄


Την  Κυριακή 30-1-2011 , ώρα 10:00 πμ, στην Άρτα, στην  αίθουσα ΔΙΩΝΗ- Εκθεσιακό Κέντρο Άρτας ( περιφερειακή  οδός Άρτας – Ιωαννίνων ), θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Β/Δ Ελλάδας και Νήσων (ΟΕΣΒΔΕΝ).
Το Δ.Σ. θεωρεί την Γ.Σ. καθοριστικής σημασίας και προσδοκά οι εμπειρίες, οι απόψεις και οι αποφάσεις των συναδέλφων Αντιπροσώπων από τις διάφορες πόλεις της Β/Δ Ελλάδας να αναβαθμίσουν τη δουλειά της Ομοσπονδίας μας, τόσο ενάντια στην εφαρμοζόμενη πολιτική Κυβέρνησης και Τρόικας , όσο και απέναντι στις κοινές δράσεις υπεραγορών και ΕΣΕΕ.

                                                                           ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΕΣΒΔΕΝ

Υ.Γ. Οι εργασίες της Συνέλευσης είναι ανοιχτές και για τους συναδέλφους και για τα μέσα ενημέρωσης.


Ο ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΝΕΟΣ ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ


          ΝΟΔΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Δελτίο Τύπου 27-1-2011

Ο Μενέλαος Παπασωτηρίου νέος Τομεάρχης Αιτωλοακαρνανίας
   Με τον νέο Τομεάρχη της Νέας Δημοκρατίας στο νομό Μενέλαο Παπασωτηρίου συναντήθηκε την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Κώστας Σύρρος.
   Κατά την συνάντηση, ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Αιτωλ/νίας καλωσόρισε τον Μ. Παπασωτηρίου, συζητώντας μαζί του οργανωτικά θέματα, καθώς και ζητήματα που αφορούν το νομό.
   Αναφερόμενος στους στόχους της Νέας Δημοκρατίας, ο νέος Τομεάρχης επεσήμανε πως «Ο πρόεδρος της Ν.Δ. Αντώνης Σαμαράς έβαλε το κόμμα σε μια νέα τροχιά και αλλαγή πολιτικής με διακριτούς ρόλους. Όλοι θα προσφέρουν. Ο ρόλος μας δεν περιορίζεται στην απλή  παρατήρηση των εξελίξεων, αλλά στον καθορισμό τους. Στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι  να κερδίσει πολιτικά αυτούς που μας αντιμετωπίζουν ακόμη με επιφυλακτικότητα. Το ΠΑΣΟΚ τους έχει χάσει οριστικά. Εμείς δεν τους έχουμε κερδίσει ακόμη. Αλλάζουμε ότι πρέπει ν’ αλλάξουμε. Προσπάθεια όλων μας είναι το κόμμα να ξεπεράσει τον εαυτό του.  Αυτό το μεγάλο στοίχημα «να τα αλλάξουμε όλα» δεν είναι διαιρετικό, είναι ενωτικό». Δεν διαχωρίζει τα στελέχη μας σε παλαιά και νέα. Αναδεικνύει στελέχη αλλά και αξιοποιεί τα παλαιά.  Μόνος εχθρός μας είναι η εσωστρέφεια. Στόχος μας είναι να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών, έτσι ώστε η Ν.Δ. να γίνει το κόμμα που ο ελληνικός λαός μπορεί πραγματικά να εμπιστεύεται. Χρειάζεται πολύ δουλειά και συλλογικότητα από όλα τα στελέχη. Η Νέα Δημοκρατία με εμπιστεύτηκε και με όρισε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Τομεάρχη Αιτωλοακαρνανίας. Σε συνεργασία με τη ΝΟΔΕ, τους βουλευτές και με όλα τα κομματικά στελέχη θα εργαστούμε όλοι μαζί με ειλικρίνεια και ήθος για να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη της κοινωνίας».

Κοπή πίτας σε Αιτωλικό και Αντίρριο
   Η Δημ.Τ.Ο. Αντιρρίου την Κυριακή 30-1-2011 στις 12.30 το μεσημέρι θα πραγματοποιήσει στο χώρο των γραφείων της,  κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί ο αναπληρωτής Εκπρόσωπος της Ν.Δ. Κυριάκος Γεροντόπουλος.
   Την ίδια μέρα και ώρα 7.30 μ.μ. η Δημ.Τ.Ο. Αιτωλικού πραγματοποιεί αντίστοιχη εκδήλωση στο καφέ «LOBBY», όπου θα παρευρεθεί η π. βουλευτής Αχαΐας Νατάσα Ράγιου.


Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2011

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ στο Nομό Αιτωλοακαρνανίας


EΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ         ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ στο Nομό Αιτωλοακαρνανίας

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ίδρυσε και θέτει σε λειτουργία σε όλους τους νομούς της χώρας Σχολές Γονέων. Στο πλαίσιο των Σχολών Γονέων, αναπτύσσονται 7 εκπαιδευτικά προγράμματα. H λειτουργία του έργου υποστηρίζεται από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ).

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Σχολές Γονέων ΑΠ7, ΑΠ8 και ΑΠ9» και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Σκοπός του έργου των Σχολών Γονέων είναι η στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Το έργο θα προσφέρει στους γονείς και στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον γνώσεις και ευκαιρίες για προβληματισμό.

Αναλυτικότερα το έργο στοχεύει στο να :
·         Βελτιωθεί η επικοινωνία στην οικογένεια
·         Προαχθούν οι γνώσεις των γονέων σχετικά με τις ψυχικές, κοινωνικές, πνευματικές και άλλες ανάγκες των παιδιών σε κάθε στάδιο ανάπτυξης τους
·         Αναπτυχθούν δεξιότητες για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση δύσκολων συμπεριφορών των παιδιών τους
·         Ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες και να υποστηριχθεί συνεργασία τους με τους/τις εκπαιδευτικούς
·         Αποκτηθούν συγκεκριμένες ικανότητες προκειμένου οι γονείς να μπορούν να  βοηθήσουν τα παιδιά τους να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του νηπιαγωγείου,  δημοτικού,  γυμνασίου και  λυκείου
·         Ενημερωθούν οι γονείς σε θέματα υγείας των ίδιων και των παιδιών τους
·         Ενημερωθούν οι γονείς για τους τρόπους σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης ανάλογα με την ηλικία των παιδιών τους
·         Γίνει κατανοητή η θέση των ατόμων τρίτης ηλικίας στην κοινωνία, την οικογένεια και τα κοινά
·         Γίνει ενημέρωση των γονέων για τους τρόπους προφύλαξης των παιδιών από την χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και να προταθούν τρόποι παιδαγωγικής και λελογισμένης χρήσης τους
·         Βελτιωθεί η διαχείριση του οικογενειακού προγραμματισμού
·         Παρασχεθεί συμβουλευτική υποστήριξη και αγωγή υγείας στις οικογένειες των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων
·         Ενημερωθούν και να υποστηριχθούν ψυχολογικά γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες


Τα προγράμματα που παρέχονται στις Σχολές Γονέων είναι τα εξής:
1.   Η οικογένεια στην σύγχρονη εποχή, διάρκειας 50 ωρών
2.   Διαφυλικές σχέσεις, διάρκειας 25 ωρών
3.   Ανάπτυξη στην Τρίτη ηλικία, διάρκειας 25 ωρών
4.   Συνεργασία εκπαιδευτικών-οικογένειας, διάρκειας 25 ωρών
5.   Ψυχολογική υποστήριξη και αγωγή υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, διάρκειας 25 ωρών
6.   Συμβουλευτική γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, διάρκειας 50 ωρών
7.       Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια, διάρκειας 25 ωρών
Η εκπαιδευτική διαδικασία έχει ως στόχο την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων, σύμφωνα με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (θεωρητικό μέρος, συζήτηση/ανταλλαγή απόψεων και βιωματικές ασκήσεις) και παρέχεται από εξειδικευμένους επιστήμονες.

 

Οι βασικές θεματικές ενότητες που αναπτύσσονται στα τμήματα των παραπάνω προγραμμάτων είναι:
 • Δομή και λειτουργία της ελληνικής οικογένειας
 • Προσαρμογή του παιδιού στο σχολείο
 • Υγεία και  ασφάλεια στο χώρο της οικίας, του σχολείου και χώρων παιδικής αναψυχής.
 • Εξάρτηση από καπνό, αλκοόλ, ναρκωτικά
 • Οδική συμπεριφορά και ασφάλεια
 • Θέματα διατροφής
 • Σημασία της σωματικής άσκησης
 • Υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας
 • Σεξουαλική Αγωγή
 • Τρίτη ηλικία και οικογένεια
 • Διαχείριση ελεύθερου χρόνου
 • Χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Επαγγελματικός Προσανατολισμός
 • Κατανάλωση και Διαφήμιση
 • Οικογενειακός Προϋπολογισμός
 • Συνεργασία εκπαιδευτικού-γονέων- παιδιού
 • Εκπαιδευτικοί, οικογένεια και διάγνωση κλίσεων
 • Προώθηση της ισότητας των φύλων
 • Προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών/τριών
 • Συνεργασία γονέων-μεταναστών
 • Ψυχολογική Υποστήριξη
 • Αγωγή Υγείας
 • Συμβουλευτική Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες
 • Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, ενήλικες τρίτης ηλικίας, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα Σχολών Γονέων απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης. Τα τμήματα τίθενται σε λειτουργία με την εγγραφή 18-20 ατόμων.
Για  πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στην έδρα του Κ.Ε.Ε του Νομού Αιτ/νίας, που στεγάζεται στο Αγρίνιο (Δεληγιώργη 27) (Υπεύθυνη Σχολής Γονέων Τσιλίκη Κυριακή, Τηλ. 2641064912-6958055726,Fax:2641064915) 

Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2011

ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΩΝ 45 – (30200) – ΤΗΛ. 26310-22281 – (FAX 26310-25251)
Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθ. 346/1955 απόφαση του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου

                                                                                                               Μεσολόγγι 14/1/2011
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνεδρίασε στις 13-1-2011 το Δ.Σ. του Ε.Κ. Μεσολογγίου σε τακτική συνεδρίαση. Κατά την συζήτηση αναδείχθηκαν θέματα και αποφασίστηκε η ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων για το επόμενο τετράμηνο από πλευράς της Διοίκησης του Ε.Κ. Μεσολογγίου. στο πρόγραμμα δράσης μεταξύ των άλλων αποφασίστηκε:
1.     Η ανάληψη νέας πρωτοβουλίας για τα προβλήματα του Νοσοκομείου σε συνεργασία με τους φορείς της πόλης και της ευρύτερης περιοχής στην κατεύθυνση οργάνωσης μεγάλης κινητοποίησης για επίλυση των προβλημάτων του Νοσοκομείου.
2.     Η συμβολική κατάληψη των ιατρείων του ΙΚΑ Μεσολογγίου την Πέμπτη 20-1-2011, λόγω της παρατεινόμενης κοροϊδίας της Κεντρικής Διοίκησης του ΙΚΑ για την ανανέωση και υπογραφή των συμβάσεων των ιατρών του ΙΚΑ στο Μεσολόγγι, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται απίστευτα οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι.
3.     Η εκπόνηση μελέτης εργατικού δυναμικού της ευρύτερης περιοχής σε συνεργασία με το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, παράρτημα Πάτρας.
4.     Η έκδοση περιοδικού δελτίου ενημέρωσης για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του Ε.Κ. Μεσολογγίου και των πρωτοβάθμιων σωματείων της δύναμής τους.
5.     Η διοργάνωση ενημερωτικής συνάντησης για ασφαλισμένους και συνταξιούχους με τον Γ. Ρωμανιά, επιστημονικό συνεργάτη του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.
6.     Η από κοινού παρεμβάσεις κλιμακίων Εργατικού Κέντρου Μεσολογγίου – ΙΚΑ και ΣΕΠΕ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, για την διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων.
Τέλος ορίσθηκαν οι εκπρόσωποι του Ε.Κ. στις επιμέρους επιτροπές που συμμετέχει το Ε.Κ. εκ του νόμου.  
Η Διοίκηση
του Ε.Κ. Μεσολογγίου

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

                                                                          

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Αθήνα  29   Δεκεμβρίου  2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ &

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ                        Αριθμ. Πρωτ.:   74445
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27                                                 

Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ                                  


ΘΕΜΑ: Καθορισμός της διαδικασίας, του τρόπου και της αποτύπωσης της απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των διαθέσιμων χρηματικών μέσων των δήμων που συνιστώνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄).

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ.1, περ. δ΄, 95 παρ.2 και 7, 266 παρ.10 και 267 παρ.7 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2.- Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
3.- Τις διατάξεις του π.δ/τος 315/1999 (ΦΕΚ 302 Α΄) «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων (Ο.Τ.Α. Α' Βαθμού)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4.- Την με αριθ. 383/18-1-2010 (ΦΕΚ 29 Β΄) και σε διόρθωση ΦΕΚ 60 Β΄ /2010 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου».
5.- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
Αποφασίζουμε
Τον καθορισμό της διαδικασίας, του τρόπου και της αποτύπωσης της απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των διαθέσιμων χρηματικών μέσων των δήμων που συνιστώνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.3852/2010, ως εξής:
Άρθρο 1
 Δήμοι στους οποίους δεν επέρχεται καμία μεταβολή κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.3852/2010 και εφαρμόζουν Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο
Στους δήμους, που δεν επέρχεται καμία μεταβολή κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.3852/2010 και στους οποίους εφαρμόζεται Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο, συγκροτείται, με απόφαση του δημάρχου, Επιτροπή Απογραφής έως την 3-1-2011, η οποία θα αποτελείται από:
α) Τρεις δημοτικούς συμβούλους, με τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων οι δύο προέρχονται από την παράταξη της πλειοψηφίας και ο τρίτος από την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας από την οποία και προτείνεται. Αν δεν προταθεί σύμβουλος από τη μείζονα μειοψηφία, προτείνεται από τις λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας κατά τη σειρά ανακήρυξής τους. Σε περίπτωση που καμία παράταξη της μειοψηφίας δεν προτείνει σύμβουλο, τότε και ο τρίτος σύμβουλος προέρχεται από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Ένας από τους συμβούλους του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού ορίζεται πρόεδρος της Επιτροπής.
β) Ένα νοικό σύμβουλο του δήμου, εφόσον υπάρχμει.
γ) Υπάλληλο που εκτελούσε καθήκοντα προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου την 31-12-2010.
δ) Τον υπάλληλο που έχει αναλάβει την εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου.
ε) Τον υπάλληλο που εκτελεί χρέη ταμία στο δήμο
στ) Τον προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ή ελλείψει αυτού ένα μηχανικό του Δήμου.
Έργο της Επιτροπής αυτής είναι η καταγραφή των απαιτήσεων που συνδέονται με τις μεταφερόμενες στους δήμους αρμοδιότητες, για τις οποίες δεν έχουν αποσταλεί οι χρηματικοί κατάλογοι στις Δ.Ο.Υ. για ταμειακή βεβαίωση, καθώς και των υποχρεώσεων για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί τα σχετικά παραστατικά στοιχεία έως την 31-12-2010.
Ιδίως απογράφονται :
α) οι πάσης φύσεως τίτλοι βεβαίωσης από τους οποίους προκύπτει ο οφειλέτης, το είδος της οφειλής και το εισπρακτέο κατά οφειλέτη ποσό,
β) οι προσφυγές, οι εκκρεμείς δίκες και οι ανεκτέλεστες δικαστικές αποφάσεις οικονομικού περιεχομένου και
γ) οι εκθέσεις αυτοψίας των ελεγκτικών οργάνων.
Επίσης, απογράφεται και αποτιμάται ο τυχόν πάγιος εξοπλισμός που μεταφέρεται στους δήμους αυτούς κατά τις διατάξεις του ν.3852/2010 και των εκδιδομένων, κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού, κανονιστικών πράξεων.
Η απογραφή των ανωτέρω γίνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 της παρούσας.
Η Επιτροπή Απογραφής ολοκληρώνει το έργο της έως την 28-2-2011 και παραδίδει αντίγραφο της έκθεσης απογραφής στο δήμαρχο και στην Οικονομική Επιτροπή του δήμου. Στη συνέχεια η οικονομική επιτροπή παραδίδει την ανωτέρω έκθεση στον προϊστάμενο της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, προκειμένου τα απογραφόμενα στοιχεία να ληφθούν υπόψη κατά τη σύνταξη του ισολογισμού χρήσης 2011.

Άρθρο 2
 Δήμοι που προέρχονται από συνένωση Ο.Τ.Α. – Δήμοι που δεν εφαρμόζουν Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο
1. Συγκρότηση Επιτροπής Απογραφής
Στους δήμους που προέρχονται από συνένωση Ο.Τ.Α., καθώς και στους δήμους που δεν εφαρμόζεται Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο, συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου Επιτροπή Απογραφής, έως την 3-1-2011, η οποία θα αποτελείται ιδίως από :
α) Τρεις δημοτικούς συμβούλους, με τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων οι δύο προέρχονται από την παράταξη της πλειοψηφίας και ο τρίτος από την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας από την οποία και προτείνεται. Αν δεν προταθεί σύμβουλος από τη μείζονα μειοψηφία, προτείνεται από τις λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας κατά τη σειρά ανακήρυξής τους. Σε περίπτωση που καμία παράταξη της μειοψηφίας δεν προτείνει σύμβουλο, τότε και ο τρίτος σύμβουλος προέρχεται από την παράταξη της πλειοψηφίας.
β) Ένα νομικό σύμβουλο του δήμου, εφόσον υπάρχει.
γ) Υπάλληλο που εκτελούσε καθήκοντα προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου την 31-12-2010. Σε περίπτωση δήμων που συνενώθηκαν, οι αντίστοιχοι υπάλληλοι για κάθε ένα συνενωθέντα δήμο.
δ) Υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, κλάδου Οικονομικού-Λογιστικού και ελλείψει αυτού, υπάλληλο ανεξαρτήτως κατηγορίας και κλάδου της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου που έχει αναλάβει την εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου.
ε) Υπαλλήλους που εκτελούσαν χρέη ταμία την 31-12-2010
στ) Τον προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ή ελλείψει αυτού ένα μηχανικό του Δήμου.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται ως πρόεδρος της επιτροπής ένας εκ των δύο δημοτικών συμβούλων του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού.
Για την υποβοήθηση του έργου της ανωτέρω Επιτροπής, δύναται με απόφαση του δημάρχου να συγκροτηθούν ομάδες απογραφής ανάλογα με τα αντικείμενα απογραφής (π.χ. αστικά ή αγροτικά ακίνητα, κοινόχρηστα, κτιριακές υποδομές, μηχανολογικός εξοπλισμός, αναλώσιμα, καύσιμα κλπ.) ή και κατά δημοτική ή τοπική κοινότητα.
2. Φάσεις Απογραφής και Αποτίμησης
Η απογραφή και αποτίμηση των ιδιωτικών και κοινής χρήσεως περιουσιακών στοιχείων, των χρηματικών διαθεσίμων, των απαιτήσεων και υποχρεώσεων των δήμων, θα διενεργηθεί στις ακόλουθες φάσεις:
α΄ Φάση έως την 3-1-2011
Την 3-1-2011 συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής μεταξύ του δημοτικού ταμία, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του δημάρχου και του υπαλλήλου που ασκούσε καθήκοντα ταμία σε κάθε συνενούμενο Ο.Τ.Α. ή/και των ελεγκτών εσόδων-εξόδων των Ο.Τ.Α., οι οποίοι διεξήγαγαν την ταμειακή υπηρεσία στις Δ.Ο.Υ.. Στο πρωτόκολλο θα αναγράφονται οπωσδήποτε τα ακόλουθα:
α) Τα χρηματικά διαθέσιμα σε τραπεζικούς λογαριασμούς και στο ταμείο την 31-12-2010, καθώς και τα μπλοκ των επιταγών.
β) Oι μη αποδοθείσες κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι τυχόν ανεξόφλητες επιταγές.
γ) Ο συνολικός αριθμός των εξοφληθέντων χρηματικών ενταλμάτων.
δ) Ο συνολικός αριθμός και τα στοιχεία των εκδοθέντων γραμματίων είσπραξης.
ε) Οι υποχρεώσεις σε φόρους/τέλη και ασφαλιστικά ταμεία.
στ) Οι υποχρεώσεις πληρωμής λογαριασμών τρίτων, π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λ.π..
ζ) Τα στοιχεία των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής (Χ.Ε.Π.) που παρέμειναν ανεξόφλητα την 31-12-2010 και πρέπει να ακυρωθούν.
η) Τα στοιχεία των ανεξόφλητων επιταγών που τυχόν υπάρχουν για την πληρωμή οφειλών προς το δήμο.
Στην περίπτωση των δήμων που προέρχονται από συνένωση, τα ως άνω στοιχεία αναγράφονται στο πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής αναλυτικά για κάθε πρώην Ο.Τ.Α.
Αντίγραφο του πρωτοκόλλου παραδίδεται αυθημερόν στον δήμαρχο και στην Επιτροπή Απογραφής.
Στους δήμους που η ταμειακή υπηρεσία διεξαγόταν από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μέσω των Δ.Ο.Υ., κατά τις διατάξεις του άρθρου 166 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.3463/2006), θα συνταχθεί το πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής μεταξύ του υπαλλήλου που θα ορισθεί με απόφαση του οικείου δημάρχου και του ελεγκτή εσόδων-εξόδων των Ο.Τ.Α.
β΄ Φάση έως την 10-1-2011
Η Επιτροπή ολοκληρώνει έως την 10-1-2011 την απογραφή:
α) των ταμειακώς βεβαιωμένων απαιτήσεων των δήμων έναντι τρίτων που έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο εισπρακτέων εσόδων αυτών,
β) των χρηματικών διαθεσίμων ανά κατηγορία (τακτικά, έκτακτα ειδικευμένα και έκτακτα ανειδίκευτα),
γ) των υποχρεώσεων καταβολής μισθοδοσίας,
δ) των υποχρεώσεων από υπογραφείσες συμβάσεις και
ε) των ανεξόφλητων εκκαθαρισμένων υποχρεώσεων.
γ΄ Φάση έως την 31-1-2011.
Η Επιτροπή ολοκληρώνει έως την 31-1-2011 την απογραφή:
α) των πρώτων υλών, των αναλωσίμων και των ανταλλακτικών των παγίων στοιχείων και λοιπών αποθεμάτων της 31-12-2010,
β) των χρεογράφων,
γ) των συμμετοχών των δήμων σε επιχειρήσεις, Α.Ε. κ.λ.π.,
δ) των πάσης φύσεως τίτλων βεβαίωσης (άρθρο 4 Β.Δ.17.5/15.6.1959), για τους οποίους δεν είχαν συνταχθεί οι σχετικοί βεβαιωτικοί κατάλογοι μέχρι 31-12-2010, καθώς και των εκθέσεων αυτοψίας των ελεγκτικών οργάνων,
ε) των βεβαιωτικών καταλόγων που συντάχθηκαν έως την 31-12-2010, για τους οποίους δεν είχε εκδοθεί αποδεικτικό παραλαβής εισπρακτέων εσόδων είτε για το σύνολο του ποσού, είτε για μέρος αυτού από τον αρμόδιο ταμία κατά την ανωτέρω ημερομηνία και δεν έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο εισπρακτέων εσόδων,
στ) των λοιπών υποχρεώσεων της 31-12-2010 (π.χ. μακροπρόθεσμα, βραχυπρόθεσμα δάνεια κ.λ.π.),
ζ) των καταρτισθέντων δημοσίων συμβάσεων (έργων, προμηθειών και υπηρεσιών), των προγραμματικών συμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και των πηγών χρηματοδότησής τους, οι οποίες περιέρχονται στον νέο δήμο από τους συνενούμενους δήμους. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται η τιμολόγηση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης που έχει ολοκληρωθεί την 31-12-2010 και η πιστοποίησή του, ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, προκειμένου η Επιτροπή να απογράψει τη σχετική υποχρέωση στην κατάσταση απογραφής που θα συντάξει.
η) των αποφάσεων ένταξης έργων και δράσεων στα επιχειρησιακά προγράμματα (ΕΣΠΑ κ.λ.π.) των οποίων δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση,
θ) των προσφυγών, των εκκρεμών δικών και των ανεκτέλεστων δικαστικών αποφάσεων οικονομικού περιεχομένου.
Οι ταμειακώς βεβαιωμένες απαιτήσεις και αναληφθείσες υποχρεώσεις, καθώς και τα χρηματικά διαθέσιμα που θα καταγραφούν, πρέπει να αποδεικνύονται με νόμιμα δικαιολογητικά και από άλλα στοιχεία που τυχόν υπάρχουν στα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία βιβλία των πρώην δήμων και κοινοτήτων.
δ΄ Φάση έως την 28-2-2011.
Μέχρι την 28-2-2011 ολοκληρώνεται:
α) Η απογραφή και αποτίμηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων (ιδιωτικά και κοινής χρήσης) των δήμων.
Οι υπεύθυνοι τήρησης του διπλογραφικού συστήματος στους δήμους, στους οποίους ήδη εφαρμοζόταν το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο (Π.Δ. 315/1999) παραδίδουν στην Επιτροπή απογραφής το μητρώο παγίων της 31-12-2010, το οποίο πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Η Επιτροπή θα συντάξει πρακτικό ελέγχου της απογραφής αξιοποιώντας τα στοιχεία του μητρώου αυτού.
Στους δήμους, που δεν εφαρμόζεται το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο, η Επιτροπή Απογραφής θα κάνει φυσική απογραφή της περιουσίας του δήμου, υποστηριζόμενη από τους υπαλλήλους της αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου.
Έως την ανωτέρω ημερομηνία, ολοκληρώνεται η αποτίμηση των χρεογράφων και συμμετοχών και η καταγραφή προβλέψεων των επισφαλών απαιτήσεων, καθώς και των προβλέψεων αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία.
β) Η απογραφή και η αποτίμηση τυχόν πάγιου εξοπλισμού που μεταφέρεται στους δήμους, κατά τις διατάξεις του ν.3852/2010 και των εκδιδομένων, κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού, κανονιστικών πράξεων.
Επίσης, απογράφονται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 της παρούσας, απαιτήσεις που συνδέονται με τις μεταφερόμενες στους δήμους αρμοδιότητες για τις οποίες δεν έχει αποσταλεί ο βεβαιωτικός κατάλογος στις Δ.Ο.Υ., καθώς και υποχρεώσεις για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί τα σχετικά παραστατικά στοιχεία έως 31-12-2010.
γ) Οι προϊστάμενοι ΤΥΔΚ οφείλουν να καταγράψουν σε κατάσταση τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, και υπηρεσιών στις οποίες η ΤΥΔΚ εκτελούσε χρέη διευθύνουσας υπηρεσίας και οι οποίες δεν έχουν παραληφθεί οριστικά ή αν και έχουν παραληφθεί οριστικά δεν έχουν ακόμα εκκαθαριστεί οικονομικά. Η κατάσταση θα πρέπει να συνταχτεί για κάθε ένα Δήμο που συνενώνεται και να περιλαμβάνει τον προϋπολογισμό του έργου έτσι όπως έχει διαμορφωθεί έως την 31-12-2010, το σύνολο της δαπάνης που έχει καταβληθεί στον ανάδοχο μέσω πιστοποιήσεων, καθώς και άλλες δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της σύμβασης, την λογιστική αποτίμηση του φυσικού αντικειμένου έως την 31-12-2010, τις τυχόν εκκρεμείς  στην ΤΥΔΚ πιστοποιήσεις, την προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης και στο μέτρο του δυνατού την διαμόρφωση του τελικού κόστους του έργου.
Κατά τα λοιπά, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του π.δ. 315/1999, όπως ισχύουν.

Άρθρο 3
Διαφορές κατά την απογραφή
Οποιεσδήποτε διαφορές στις ποσότητες και αξίες της απογραφής προκύπτουν από μεταγενέστερο έλεγχο της απογραφής, ποσοτικά και κατ' αξία, εγκρίνονται και καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς κατόπιν απόφασης του δημοτικού συμβουλίου. Τυχόν διαφορές της αρχικής απογραφής και αποτίμησης, που θα προκύψουν από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του δήμου καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς κατόπιν αποδοχής της σχετικής εκθέσεως ελέγχου από το δημοτικό συμβούλιο.
Άρθρο 4
 Χρόνος παράδοσης της απογραφής
Η Επιτροπή Απογραφής ολοκληρώνει το έργο της έως την 28-2-2011 και παραδίδει αντίγραφο της έκθεσης απογραφής στο δήμαρχο και στον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου. Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής συγκαλεί την επιτροπή αμέσως και εντός της προβλεπόμενης από την κείμενη νομοθεσία προθεσμίας. Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την καταχώρηση της απογραφής έναρξης στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του δήμου, καθώς και για τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή-λογιστή και του αναπληρωτή του, για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης. Μετά την έκδοση του πιστοποιητικού ελέγχου της έκθεσης απογραφής από τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή, συγκαλείται εντός 10 ημερών και όχι αργότερα από την 31η Μαρτίου 2011, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δημοτικό συμβούλιο για να συζητήσει σε ειδική για το σκοπό αυτό συνεδρίαση την «Απογραφή περιουσίας Δήμου – Ισολογισμός Έναρξης 01-01-2011» και να αποφασίσει για την έγκριση αυτής. Στη συνεδρίαση αυτή καλείται ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής, που εξέδωσε το σχετικό πιστοποιητικό και η Επιτροπή Απογραφής, για να δώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες – διευκρινήσεις επί του θέματος αυτού.
Ο ισολογισμός έναρξης και η σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του δήμου και δημοσιεύονται σε μία τοπική εφημερίδα ή, αν δεν υπάρχει τέτοια, σε εφημερίδα η οποία εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο δήμος.

Άρθρο 5
 Απογραφή των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων των δήμων που συνδέονται με τις μεταφερόμενες σε αυτούς αρμοδιότητες από 1-1-2011
Η καταγραφή των απαιτήσεων και υποχρεώσεων όλων των δήμων, που συνδέονται με τις μεταφερόμενες σε αυτούς αρμοδιότητες από 1-1-2011, διενεργείται αναλυτικά κατά δήμο από το δήμο της έδρας του νομού και εφόσον συντρέχει περίπτωση, από τους δήμους εντός των ορίων των οποίων λειτουργούσε η καταργούμενη αποκεντρωμένη νομαρχιακή υπηρεσία, η οποία ασκούσε τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες (άρθρο 95 παρ.5 ν.3852/2010).
Για το σκοπό αυτό, συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής που υπογράφεται από την Επιτροπή Απογραφής των δήμων της προηγούμενης παραγράφου και τους α) υπαλλήλους που εκτελούσαν χρέη προϊσταμένου την 31-12-2010 στις υπηρεσίες, των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρονται στους δήμους από 1-1-2011 και β) τους υπαλλήλους που εκτελούσαν χρέη προϊσταμένου την 31-12-2010 στις υπηρεσίες στις οποίες τηρούνταν στοιχεία σχετικά με τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Απογραφής των δήμων της πρώτης παραγράφου οφείλει να παραδώσει με πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής, στο αντίστοιχο όργανο απογραφής κάθε δήμου που ασκεί την αρμοδιότητα από 1-1-2011, τα στοιχεία που τον αφορούν, το αργότερο μέχρι 21-2-2011.
Άρθρο 6
 Υποχρεώσεις υφιστάμενων υπηρεσιών των περιφερειών, των δήμων και των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και διαμερισμάτων
Προκειμένου να υλοποιηθεί έγκαιρα και αξιόπιστα το έργο της απογραφής των περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων, υποχρεώσεων και χρηματικών μέσων των νέων δήμων, οι αρμόδιες υπηρεσίες, όργανα ή υπάλληλοι:
α) των συνενωθέντων δήμων και κοινοτήτων,
β) των φορέων που ασκούν τις αρμοδιότητες που μεταφέρονται από 1-1-2011 στους δήμους,
γ) που εκτελούν μέχρι 31-12-2010 καθήκοντα προϊσταμένου στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων / Νομαρχιακών Διαμερισμάτων και Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων,
δ) που είναι ελεγκτές εσόδων-εξόδων και εισπράκτορες των Ο.Τ.Α. και οι οποίοι διεξάγουν την ταμειακή υπηρεσία στις Δ.Ο.Υ.,
υποχρεούνται να προβούν αμελλητί στη λογιστική αποτύπωση, στα προβλεπόμενα από την νομοθεσία βιβλία, των εκκρεμοτήτων που υπάρχουν μέχρι την 31-12-2010, καθώς και στην τακτοποίηση των εν γένει απαιτήσεων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ισχύουσες διατάξεις.
Επίσης υποχρεούνται να προβούν σε κάθε ενέργεια για την ολοκληρωμένη και αξιόπιστη συγκέντρωση, καταγραφή και αποτύπωση των στοιχείων που αποτελούν αντικείμενο της απογραφής έναρξης.
Τα αρμόδια όργανα για την άσκηση εποπτείας των Ο.Τ.Α. της Χώρας, μεριμνούν για την αποτελεσματική και εντός της τασσόμενης προθεσμίας υλοποίηση των αναφερομένων στην παράγραφο αυτή.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

                                                                                    Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                                                                 ΓΙΑΝΝΗΣ  ΡΑΓΚΟΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΜΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                                                                Αγρίνιο - 12 -  01 - 2011
ΟΙΚΟΝΟΜIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                    Αριθ. πρωτ: 1540                

                                                      ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
                                                                  κ.κ. 1)Γαλαζούλα Μαρία
                                                                        2)Καλαντζή Ιωάννη
                                                                       3)Παπαθανάση Βασίλη
                                                                       4)Παπαϊωάνου Χριστόφορο
                                                                       5)Ράπτη Γεώργιο
                                                                      6)Γκρίζη Νικόλαο
                                                                      7)Καρακώστα Βασίλειο
                                                                     8)Καζαντζή Νικόλαο
                                                                    
                                                                      Κοινοποίηση:
                                                                  κ.κ. 1)Κοκκινοβασίλη Παύλο
                                                                        2)Κραββαρίτη Ευαγγελία
                                                                        3)Παπαθανασίου Κων/νο
                                                                        4)Σβεντζούρη Δημήτριο
                                                                       5)Δημητρέλη Αντώνιο                    ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 1η/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (πρώην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) επί της οδού Χαρ.τρικούπη 10 – 2ος όροφος) την 17η Ιανουαρίου  2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ. 5, του Ν. 3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:


 1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.
 2. Έγκριση μελέτης κ΄κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση οχημάτων – μηχ/των για τα έργα αυτ/σίας 2011.
 3. Εκτός έδρας μετακίνηση υπαλλήλων. 
                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


                                                                    ΠΑΥΛΟΣ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ
                                                                          Δήμαρχος Δήμου
                                                                               Αγρινίου