Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2011

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 Ταχ. Δ/νση: Ιωάν. Ιακ. Μάγερ 20              
 Ταχ. Κώδικας: 30200 - Μεσολόγγι 
 Πληροφορίες:  Αντωνόπουλος Βασίλ. 
 Αριθ. Τηλεφ.: 26313 – 60920    Ι. Π. Μεσολογγίου      26-01-2011
 Αριθ. fax:   26310 – 55119    Αριθμ. Πρωτ:  08
  
  
   ΠΡΟΣ :
   Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου


Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 31 – 01 – 2011 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 17.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων πρώην Νομαρχιακής Αυτοδ/σης Αιτωλ/νίας, Κύπρου 1, Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :

1. Μνημόνιο συνεργασίας Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ.-Δήμαρχος).
2. Ορισμός εκπροσώπου για τις Γεν. Συνέλευσεις της ΑΝ. ΑΙΤ. Α.Ε. ΟΤΑ (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
3. Ορισμός εκπροσώπων στη Διαχειριστική αρχή του ΚΠΕ Μεσολογγίου  (εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).
4. Μεταφορά προσωπικού για την άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
5. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού διάρκειας δύο μηνών (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
6. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού διάρκειας οκτώ μηνών (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
7. Αλλαγή ωραρίου εργασίας στην υπηρεσία καθαριότητας και καθιέρωση διακεκομμένου ωραρίου τις ημέρες λειτουργίας των λαϊκών αγορών και την απασχόληση των εργαζομένων κατ’αξαίρεση για εορτές κλπ.  (εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).
8. Αντικατάσταση μέλους σχολικής επιτροπής (εισηγητής κ.Καβάγιας Αρ.- Δημ. Σύμβουλος).
9. Έγκριση απολογισμών σχολικών επιτροπών έτους 2009 (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
10. Ορισμός εκκαθαριστών από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με λύση της Δημ. Επιχ. Αλυκών Τουρλίδας (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
11. Διαγραφή χρεωστών από Χ.Κ. (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
12. Γενικές απογραφές κτιρίων, πληθυσμού, κατοικιών 2011 – Καθορισμός αυτοτελών οικισμών Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου Π.Δ. 168/2008 (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. - Αντιδήμαρχος).
13. Αίτηση των Αθανασοπούλου Αθαν. & Χριστ. για απαλλαγή προσαυξήσεων από σχέδιο πόλεως  (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
14. Ορισμός επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
15. Έγκριση απασχόλησης ατόμων από σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
16. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για γνωμοδοτήσεις για έγκριση περιβαλλοντικών όρων διαφόρων δραστηριοτήτων (εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).
17. Έγκριση μελέτης αναθεώρησης παλαιού σχεδίου πόλεως Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. - Αντιδήμαρχος).
18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου ‘‘Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Κατοχής’’ (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος).
19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Αποπεράτωση Δημ. πάρκου ΚΑΛΑ ΚΑΘΟΥΜΕΝΑ’’ (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. - Αντιδήμαρχος).
20. Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου ‘‘Οδοποιία προς ΧΥΤΑ(Κατασκευή οδού πρόσβασης στο ΧΥΤΑ 4ης  Γεωγρ. ενότητας Ν. Αιτωλ/νίας)’’ (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. - Αντιδήμαρχος).
21. Έγκριση παράτασης προθεσμίας και 2ου ΑΠΕ του έργου ‘‘Εργασίες αναβάθμισης σχολικών υποδομών του Δήμου Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. - Αντιδήμαρχος).
22. Καθορισμός ανωτάτου ορίου χρήσης κινητής τηλεφωνίας από αιρετούς κλπ. του Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
23. Αποδοχή και κατανομή ποσού σε σχολικές επιτροπές για σχολικούς τροχονόμους  (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
24. Έγκριση προμήθειας βιβλίων  (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
25. Έγκριση εκδηλώσεων και διάθεση πίστωσης των Εθνικο-θρησκευτικών πανηγυριών Αγ. Συμεών και Αγ-Αγάθης και εκδηλώσεων νήσου Ντολμά (Φεβρουάριος 2011) (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
26. Εξέταση αιτήσεων κ.κ. Μούρκα Διον. και Βλαχογιάννη Σπυρ. (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
27. Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά κλπ. έτους 2011 (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
28. Επιχορήγηση Νομικών Προσώπων του Δήμου  (εισηγητής κ.Νούλας Παν. -Αντιδήμαρχος).
29. Εγκρίσεις δαπανών  (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
30. Αποζημιώσεις επικειμένων  κλπ. (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .
Ο Πρόεδρος
Γιάννης Δ. Σπανός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου