Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΜΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                                                                Αγρίνιο - 12 -  01 - 2011
ΟΙΚΟΝΟΜIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                    Αριθ. πρωτ: 1540                

                                                      ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
                                                                  κ.κ. 1)Γαλαζούλα Μαρία
                                                                        2)Καλαντζή Ιωάννη
                                                                       3)Παπαθανάση Βασίλη
                                                                       4)Παπαϊωάνου Χριστόφορο
                                                                       5)Ράπτη Γεώργιο
                                                                      6)Γκρίζη Νικόλαο
                                                                      7)Καρακώστα Βασίλειο
                                                                     8)Καζαντζή Νικόλαο
                                                                    
                                                                      Κοινοποίηση:
                                                                  κ.κ. 1)Κοκκινοβασίλη Παύλο
                                                                        2)Κραββαρίτη Ευαγγελία
                                                                        3)Παπαθανασίου Κων/νο
                                                                        4)Σβεντζούρη Δημήτριο
                                                                       5)Δημητρέλη Αντώνιο                    ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 1η/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (πρώην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) επί της οδού Χαρ.τρικούπη 10 – 2ος όροφος) την 17η Ιανουαρίου  2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ. 5, του Ν. 3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:


  1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.
  2. Έγκριση μελέτης κ΄κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση οχημάτων – μηχ/των για τα έργα αυτ/σίας 2011.
  3. Εκτός έδρας μετακίνηση υπαλλήλων. 
                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


                                                                    ΠΑΥΛΟΣ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ
                                                                          Δήμαρχος Δήμου
                                                                               Αγρινίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου